036.2222.046

VẠN PHƯỚC TAPE JOINT STOCK COMPANY

Tháng: Tháng Mười 2021

LỢI ÍCH KHI QUÝ KHÁCH HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN ISO 9001:2015

– Sản xuất và kinh doanh hiệu quả hơn; – Đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng; – Đem lại lòng tin cho khách hàng; – Cải tiến việc kiểm soát các quá trình chủ yếu, nâng cao chất lượng sản phẩm; -Chất lượng sản phẩm/dịch vụ ổn định, tỉ lệ phế phẩm …

LỢI ÍCH KHI QUÝ KHÁCH HỢP TÁC VỚI DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN ISO 9001:2015 Read More »

Scroll to Top