036.2222.046

VẠN PHƯỚC TAPE JOINT STOCK COMPANY

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Cần Tuyển Nhân Kế Toán Nôi Bộ , Kế Toán Kho , Nhân Viên Kinh Doanh, Lao Động Phổ Thông 6.000.000 – 9.000.000 đ/tháng ⏰ Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7 ?Ca ngày : 7h30 –

Xem thêm »
Scroll to Top