036.2222.046

VẠN PHƯỚC TAPE JOINT STOCK COMPANY

BĂNG KEO GIẤY BÒ

BĂNG KEO GIẤY BÒ


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: DAO CẮT

BĂNG KEO GIẤY DA BÒ LÁNG ( KHÔNG VIẾT LÊN ĐƯỢC )

Quy Cách
Màu Cuộn/bao Giá mỗi cuộn Giá mỗi bao Đặt mua
1 4
47 mm x 50 yds (45 mét)
Nâu
120
21,400đ
2,568,000đ
2,493,204đ
60 mm x 50 yds (45 mét)
Nâu
100
27,000đ
2,700,000đ
2,621,359đ

BĂNG KEO GIẤY DA BÒ NHÁM ( VIẾT LÊN ĐƯỢC )

Quy Cách
Màu Cuộn/bao Giá mỗi cuộn Giá mỗi bao Đặt mua
1 4
47 mm x 50 yds (45 mét)
Nâu
120
28,600đ
3,432,000đ
3,332,039đ
60 mm x 50 yds (45 mét)
Nâu
100
35,800đ
3,580,000đ
3,475,728đ
GIỎ HÀNG
Tổng số lượng: 0
Tổng tiền: 0 VNĐ
Scroll to Top