036.2222.046

VẠN PHƯỚC TAPE JOINT STOCK COMPANY

Băng keoo123

Băng keoo123

Băng keoo123


SẢN PHẨM LIÊN QUAN: BĂNG KEO DÁN THÙNG

Băng keoo123

Quy Cách Màu Cuộn/bao Giá/cuộn Giá Đặt mua
12mm x 60 yds
Trong
144
100,000đ
đ
Hết hàng
24mm x 60 yds
Trong
72
100,000đ
đ
Hết hàng
48mm x 60Yds
Trong
36
100,000đ
đ
Hết hàng
48mm x 110 Yds
Trong
36
100,000đ
đ
Hết hàng
60mm x 110Yds
Trong
30
100,000đ
đ
Hết hàng
74mm x 110Yds
Trong
24
100,000đ
đ
Hết hàng
48mm X 50Yds
Da bò
120
100,000đ
đ
48mm X 50Yds
Da bò
120
100,000đ
đ
5 Phân x 100 Yds
Trong
120
1,596,000đ
đ
5 Phân x 100 Yds
Đục
120
1,596,000đ
đ
6 Phân x 100 Yds
Trong
100
1,690,000đ
đ
6 Phân x 100 Yds
Đục
100
1,690,000đ
đ
5 Phân x 100 Yds
Trong
120
1,500,000đ
đ
5 Phân x 100 Yds
Đục
120
1,500,000đ
đ
6 Phân x 100 Yds
Trong
100
1,530,000đ
đ
6 Phân x 100 Yds
Đục
100
1,530,000đ
đ
47mm X 50Yds CSH
Nâu
120
2,616,000đ
đ
47mm X 50Yds OSW
Nâu
120
3,456,000đ
đ
47mm X 50Yds OSR
Nâu
120
4,644,000đ
đ
24 mm
Trắng
120
1,572,000đ
đ
48 mm
Trắng
50
1,290,000đ
đ
GIỎ HÀNG
Tổng số lượng: 0
Tổng tiền: 0 VNĐ
Scroll to Top